Zajímavé odkazy

Budování prvního českého science centra se samozřejmě neobejde bez partnerů. Od partnerů poskytujících odbornou pomoc po partnery podílející se pomocí finanční.

    Nadace Škola Hrou, generální partner science centra
Nadace škola hrou byla zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí, dospívající mládeže a seniorů, zabývá se osvětou, výukovými programy a tvorbou nových forem zábavného vzdělávání. Dvakrát ročně vypisuje grantová řízení, a tím podporuje rozvoj organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. www.nsh.cz

   

Centrum Babylon, hlavní partner science centra
Centrum Babylon Liberec je jedinečný kongresový, hotelový a zábavní komplex v centru města Liberce zasazeného do malebné přírody Jizerských a Lužických hor. Na ploše 30 000 m2 můžete strávit nezapomenutelný den v aquaparku, lunaparku, zrcadlovém bludišti, wellness centru nebo iQparku. Nabízí vše pro společenské a firemní aktivity od zajištění mezinárodních kongresů až po školení, výstavy, plesy a svatby. www.babylonliberec.cz

   

Technická univerzita Liberec, partner science centra
Technická univerzita v Liberci je pokračovatelem Vysoké školy strojní, která byla v Liberci založena v roce 1953 a postupně se přeměnila  z řadové ryze technicky zaměřené vysoké školy na uznávanou univerzitu, která  spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního a přírodovědného  vzdělávání.  ww.tul.cz

   

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, partner science centra
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze je fakultou zaměřenou na vzdělávání odborných fyziků, matematiků a informatiků. Od roku 1952 mohou zájemci o studium těchto disciplín studovat na MFF UK v mnoha studijním oborech. MFF UK se podílí na špičkovém výzkumu ve spolupráci s Akademií věd ČR, se zahraničními univerzitami i s vědeckými ústavy a laboratořemi. Díky vědeckým výsledkům patří MFF UK k významným výzkumným pracovištím, které už v rámci studia umožňují studentům setkání s moderní vědou. Fakulta vedle odborných fyziků, matematiků a informatiků připravuje také učitele těchto oborů, zaměstnanci didaktických kateder patří mezi autory učebnic. Popularizační činnost je nedílnou součástí velkých vědeckých projektů i přibližování již dříve objevených poznatků. www.mff.cuni.cz

     

Nakladatelství Fraus, partner science centra 
Nakladatelství Fraus patří mezi největší české nakladatelské domy, které se specializují na vzdělávací literaturu. Nevydává jen knihy tištěné na papíře, ale stále více se orientuje na elektronickou produkci. Výsledkem je vedle cizojazyčných slovníků mimo jiné i unikátní systém interaktivních učebnic, díky kterému se Nakladatelství Fraus stalo průkopníkem v oblasti vzdělávacích informačních technologií v České republice.  www.fraus.cz

 

   

Česká hlava, partner science centra
Projekt na podporu vědecké a technické inteligence tvoří soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky.  www.ceskahlava.cz

    Asociace mladých debrujárů, partner science centra
Asociace malých debrujárů České republiky vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se dostala až k nám.Už jste se s "debrujáry" možná setkali v televizi, časopisech či jinde. (DEBRUJÁR = člen Asociace malých debrujárů, slovo je francouzského původu, vzniklo ze slov DÉBROUILLARD - šikovný, obratný a SE DÉBROUILLER - objevovat, pomoci si v těžkostech, umět si poradit.) www.debrujar.cz

    Dětská televize Liberec, partner science centra
Dětská televize pomáhá dětem a mladým lidem s orientací v mediálním světě. Seznamuje je s tím, jak média zpracovávají informace a jak s nimi zacházejí. Podporuje vlastní tvůrčí činnost mladých lidí, vede k aktivitě, činorodosti, k samostatnému myšlení a ke kritičnosti.  www.dtv-liberec.cz

   

Mensa ČR, partner science centra
Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. www.mensa.cz

   

RCL Radio Contact Liberec spol. s r.o.
Zajišťuje zveřejnění programu iQparku v kulturních přehledech. Více na www.rcl.cz.

   

VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace, která pořádá kroužky pro děti a seznamuje tak žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi. C ílem je podnítit zájem žáků o vědu a o svět kolem nich. www.vedanasbavi.cz

Region Tour | Kompletní turistický servis
Zajišťuje informace o science centru iQpark na svých webových stránkách. Více na www.region-jizerskehory.cz/ubytovani/.

   

Rengl s.r.o., mediální partner
Společnost Rengl s.r.o. zajišťuje plakátovací kampaně pro interní i externí akce iQparku. www.rengl.cz

 

HomeMapa stránekNapiąte nám