iQlandia projekt

S podporou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vyrůstá v Liberci unikátní science centrum iQLANDIA. Nové centrum volně naváže na stávající science centrum iQpark. Nové centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky umožní hlubší porozumění podstaty fyzikálních a přírodních jevů prostřednictvím nenucené hry a experimentování za pomoci přístrojů, zařízení, interaktivních pomůcek, exponátů a dalších prvků.

Hlavním cílem centra je v několika unikátních expozicích popularizovat vědu, techniku a přírodní vědy s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. Trvale udržitelný rozvoj je průřezové téma centra. Čtyři stovky interaktivních exponátů zpřístupní problematiku hravou formou širokému spektru návštěvníků. Své brány iQlandia otevře 28. března 2014 v 11:11 hod.

Centrum nabídne následující tematické celky:
Geopark
Nanosvět
Vývoj na Technické univerzitě Liberec
Lidské tělo
Věda kolem nás
GEO
Zvuková věž
Vodní hrátky
Češi světu   
Tematické výstavy

Mezi čtyřmi stovkami exponátů budou mj. průchod lidským tělem, řezy motory, ovládání mozkovou energií, simulátor vichřice, obří odstředivka, simulátor průletu galaxií, termokamera, simulátor velkého třesku, hologramy, solar air show, simulátor zemětřesení, průchod möbiovou páskou, Teslův transformátor, plazmakoule a další…

Tematické výstavy
Pravidelné tematické výstavy umožňují obohacovat nabídku o exponáty dovezené z ostatních světových center. iQlandia připravuje dočasnou výstavu Věda jako zbraň.

Laboratoře pro veřejnost
BioLab a ScienceLab nabídne školním kolektivům a veřejnosti lektorské programy a workshopy. Poznatky získané vlastním bádáním doplní návštěvu expozic. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje doplní nabídku centra o semináře pro pedagogy a veřejnost.

Planetárium
Moderní planetárium přiblíží návštěvníkům svět vesmíru a jeho dobývání, zážitek startu raketoplánu a nabídne specializované programy pro školy a rodiny. Planetárium využívající nejmodernější technologie projekce na kulovou plochu logicky doplní h l avní téma science centra .

Informace o projektu:
Název projektu: SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC
Číslo: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Investor: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Financování: OP VaVpI, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV
Celková cena: ca. 400.000.000 Kč
Dotace: 381.275.000 Kč, z toho:
Podíl ERDF: 324.083.750 Kč
Podíl státního rozpočtu: 57.191.250 Kč

.

 

HomeMapa stránekNapiąte nám